Algemene voorwaarden

EnCORE Coaching

Werkingsreglement

 

Door het aangaan van een trainingsovereenkomst met EnCORE Coaching BV, verklaart u kennis te hebben genomen van de bepalingen van dit werkingsreglement en verbindt u zich ertoe deze te zullen naleven.

 

Artikel 1 : Voorwerp van het werkingsreglement

 

 

Dit reglement regelt de modaliteiten omtrent de dienstverlening van EnCORE Coaching BV en het gebruik en onderhoud van de door EnCORE Coaching BV ter beschikking gestelde ruimtes, gelegen te Nijverheidstraat 90A, 9160 Lokeren.

 

Dit reglement regelt eveneens de verplichtingen waaraan de klanten van EnCORE Coaching BV zich dienen te houden in het belang van een goede en veilige werking binnen het voormelde trainingscentra. 

 


Artikel 2 : Gebruik van de ruimtes

 

 

Diegene die gebruik maakt van zowel de ruimtes als van de materialen, dient deze als een goede huisvader te gebruiken en deze steeds in goede staat achter te laten. Zowel roken als het gebruik van alcoholische dranken en stimulerende middelen in het trainingscentrum is verboden. De klant is verplicht sportkledij en proper sportschoeisel zonder zwarte zolen te dragen en een handdoek te gebruiken tijdens de trainingen.

 

Artikel 3 : Organisatie en verloop van de trainingen

 

De trainingen starten stipt op het aanvangsuur, zodat de klant voor aanvang van de training aanwezig dient te zijn in het trainingscentrum. Laattijdige aankomst op een geplande afspraak is geen geldige reden om de voorziene training uit te breiden buiten de resterende duur van het geplande tijdsslot.

 

Annulaties van trainingen worden aanvaard indien dit minstens 24 uren op voorhand telefonisch wordt gemeld of via een SMS-bericht. Enkel tijdig geannuleerde trainingen worden verplaatst naar een later overeen te komen tijdstip. 

 

Bij laattijdige annulatie – binnen 24 uren voor de geplande afspraak – komt de training te vervallen, maar wordt deze wel aangerekend. Ziekte en blessures vormen een uitzondering op deze regel.

 

Klanten van EnCORE Coaching BV engageren zich bij aanvang voor trainingsbegeleiding gedurende 12 of 24 weken. De maximale termijn voor het opnemen van alle trainingen die in het gekozen pakket omvat zitten, bedraagt 25% extra bovenop het oorspronkelijke engagement – respectievelijk 15 of 30 weken. Hierbij wordt gerekend vanaf de dag van de eerste training. 

 

Bij het overschrijden van de maximale geldigheidsdatum komen alle niet opgenomen trainingen van het pakket te vervallen, maar worden deze wel aangerekend. Tijdig geannuleerde trainingen zitten hier ook in omvat.

 

Artikel 4 : Betaling

 

Betaling gebeurt via factuur, welke via e-mail naar de klant verstuurd wordt. De factuur omvat het volledige bedrag van het gekozen trainingspakket. De eerste training wordt pas aangevat indien de betaling voltooid is. Indien de betalingstermijn van de factuur verlopen is en betaling uitblijft, is EnCORE Coaching BV bevoegd om de dienstverlening en de trainingen op te schorten tot het moment van betaling.

 

In geval van stopzetting van het trainingstraject door de klant is financiële restitutie niet mogelijk, behalve in het geval van een ernstige medische reden. Hiervoor is een medisch attest noodzakelijk.

 

 

Artikel 5 : GDPR

 

De klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan EnCORE Coaching BV om de informatie die hij aan EnCORE Coaching BV verstrekt, en desgevallend de persoonsgegevens, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in dit reglement.

 

EnCORE Coaching BV behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Specifiek geeft de klant de specifieke toestemming om beeldmateriaal van hem/haar te verzamelen en te publiceren met het oog op online marketing en social media.

 

De klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan EnCORE Coaching BV te richten.

 

EnCORE Coaching BV verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één maand de klant van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom EnCORE Coaching BV (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

 

Artikel 6 : Aansprakelijkheid

 

EnCORE Coaching BV is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.

 

EnCORE Coaching BV is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze de klant en/of toebehorende zaken schade oplopen of verloren geraken.

Bij elk trainingstraject voorzien wij persoonlijk voedingsadvies. Leer jouw lichaam voeden op een verantwoorde en gezonde manier.

Onze klanten getuigen

Tom Verelst

“Hoewel ik als triatleet meer dan 20 uren per week trainde, heeft specifieke krachttraining nooit een plaats gekend in mijn schema.

Komend seizoen maak ik de overstap van korte naar (middel)lange afstand in de triatlonwereld. Het veranderende karakter van het fietsonderdeel vereist pure power in de benen en gaat gepaard met onevenwichten in het lichaam door een stugge positie op de fiets.

Stijn heeft een heel eigen visie op het optimaliseren van kracht, stabiliteit en souplesse. Een geluk, want door hetzelfde te doen als de concurrentie, word je maximaal even goed. Ik wil beter worden.”

Tom Verelst

Michelle De Neef

“Het aanleren en aanhouden van een nieuw, gezond voedingspatroon vereist een verandering qua levensstijl. Dit was niet altijd even gemakkelijk, maar met mijn doel voor ogen was opgeven geen optie.

Ik ben blij dat ik deze keuze gemaakt heb en ik zou het meteen opnieuw doen. Ik ben 13 kg lichter, ik voel me terug goed in mijn vel en zelfzekerder dan tevoren.”

Michelle De Neef

Hilde Ketels

“Na jarenlange rugproblemen, ben ik met rugscholing gestart in combinatie met een specifiek krachttrainingsprogramma. De rugschool heb ik na verloop van tijd kunnen schrappen en na 2 jaar krachttraining zie ik mijn lichaam ook steeds meer vorm krijgen.

Stijn is super gemotiveerd en gepassioneerd en weet exact wat ik nodig heb: haalbare, resultaatgerichte oefeningen die ik binnen een beperkte tijdsspanne kan uitvoeren. Sporten is een noodzaak, maar het is ook een aangename uitdaging geworden!”

Hilde Ketels

Volg ons op Instagram

▶️ REMINDER ◀️

Hoog tijd voor (zelf)reflectie! 🕘

– Matchen je huidige, dagelijkse acties met je initiële voornemens?

– Zit je op schema om de vooropgestelde doelen te bereiken?

– Maak je nog de gewenste progressie?

Let’s go! 💪

#personaltraining #encorecoaching #lokeren

Aftermovie Murph Challenge 2024! 📹
Neem jij volgend jaar deel?

Beelden met dank aan @iamwaaslandwolf

#personaltraining #encorecoaching #lokeren #murph

▶️ PRIORITEITEN ◀️

⚠️ Onthoud ⤵️

– Niets – geen enkel supplement of hip dieet/trainingsroutine – werkt beter dan de basics.

Vergeet details, focus op de basis (in onderstaande volgorde):

🔸 Slaap
🔸 Voeding
🔸 Beweging
🔸 Stress(management) & mindset

– Niets vervangt hard werk en consequente inspanning. Als het te goed klinkt om waar te zijn, is dit waarschijnlijk ook zo.

#personaltraining #encorecoaching #lokeren

Wil je gezond afslanken?

Download onze gratis e-books

e-books vetverlies
Scroll naar boven