Beweging vs. training

Beweging vs. training

“Training is the execution of a structured program to improve performance.” – Wolfgang Unsoeld

Er is een noodzaak en plaats voor beweging met alle voordelen die hieraan verbonden zijn.
Er is echter een groot onderscheid tussen bewegen en trainen.

Beweging

(Lichaams)beweging omvat alle ongestructureerde bewegingsvormen. Wat beweging onderscheidt van training, is 

– dat beweging voornamelijk ingepland wordt voor gezondheidsredenen – zowel fysiek als mentaal – en plezier/ontspanning;

– dat training een onderbouwde vorm van beweging is, opgesteld in functie van een specifiek prestatiegericht doel.

 

Bewegen vereist geen specifiek doel. Wanneer je echter wel een specifiek doel voor ogen hebt, maar geen progressie maakt in die richting omwille van een gebrek aan structuur en opvolging, valt dit onder de noemer ‘beweging’ in plaats van ‘training’.

Terwijl trainen optioneel is – en bovendien een bewuste keuze en aanpak vereist -, is beweging essentieel. Het probleem is dat velen ‘beweging’ verkocht krijgen als ’training’.


Training

Zowel beweging als training dragen bij tot de gezondheid. In tegenstelling tot beweging, draait training daarenboven om het bereiken van een specifiek doel via een vooropgesteld plan. Dit doel kan algemeen zijn – bijvoorbeeld het opbouwen van kracht en/of het verliezen van vet – of het kan zo specifiek zijn als het verbeteren van specifieke fysieke vaardigheden of sportprestaties.


Training is gestructureerd doorheen de tijd in functie van behalen van het doel. Alle variabelen, waaronder de oefenstof en trainingsfrequentie, worden geselecteerd in functie van maximale (tijds)efficiëntie. Training dient uitdagend te zijn en steunt op het principe van progressieve overbelasting. Bovendien omvat (kracht)training bijna alle fysieke en mentale voordelen van beweging…indien je het graag doet. Dit maakt training veel effectiever dan beweging.

Krachttraining is hier een perfect voorbeeld van. Al dan niet onder begeleiding van een personal coach, kan je via een geïndividualiseerd trainingsschema en -logboek jouw progressie opvolgen.


Start met een vorm van beweging of training die je verkiest. De sleutels tot succes zijn 

– doen wat je graag doet;
– consequentie. 


— EnCORE Coaching – personal training Lokeren —

Wil je gezond afslanken?

Download onze gratis e-books

e-books vetverlies
Scroll naar boven